ระบบบริการ DGA File Service - [TEST]

DGA File Service เป็นการให้บริการอัพโหลด-ดาวน์โหลดเอกสารผ่าน RESTful Web Service โดยผู้ที่สามารถอัพโหลดเอกสารได้จะต้องใช้รหัสที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น